Brobygning og implementering

Center for Holdspil og Sundhed anvender centrets forskning til at udvikle og implementere tilpassede holdaktiviteter i kommunale centre, skoler og foreninger.

Der er i dag store samfundsudfordringer på velfærds- og sundhedsområdet på trods af, at der findes meget viden om, hvad man kan gøre for at løse disse udfordringer og implementere de mest effektive indsatser. Det lader derfor til, at den tilgængelige viden ikke i tilstrækkelig grad bliver opsamlet og anvendt.

Center for Holdspil og Sundhed adresserer den aktuelle sundhedsdagsorden ved at udvikle praktiske, forskningsbaserede løsninger inden for centerets fire udviklingsområder.

Yderligere kan centeret bidrage med viden om, hvordan forskellige aktører bedst muligt skaber brobygning og sammen kan indføre tilpassede holdspil til gavn for mennesker på tværs af alder og eventuelle udfordringer i livet.

Repræsenterer du en kommune, en arbejdsplads eller anden organisation, som ønsker at implementere den nyeste forskning inden for holdspil og aktive fællesskaber? Eller er I allerede selv i gang med et interessant tiltag? Så vil vi gerne invitere til et samarbejde med Center for Holdspil og Sundhed.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Signe 550

Signe Engdal Larsen ved spørgsmål til forskningen og implementering.

Line K 550

Line Kremmer Pedersen ved interesse for samarbejde med centret, eller for sparring om implementering.

Laila
Lektor Laila Ottesen for spørgsmål om forskningen.