Sund livsstil

Center for Holdspil og Sundhed arbejder for at forebygge udviklingen af livsstilssygdomme ved hjælp af holdspil og andre fællesskabende aktiviteter.

Antallet af personer med risiko for udvikling af eller med livstilsygdomme er stigende i Danmark. 470.000 danskere lever i dag med en hjerte-kar-sygdom og 270.000 har diabetes.

Der er dog en stor mængde forskning, der viser, at både hjerte-kar-sygdomme og type 2-diabetes kan forebygges og behandles med fysisk aktivitet.

Holdspil er særligt velegnet, fordi fællesskabet ofte medvirker til at motivere den enkelte. Intensiteten er vigtig, og i holdspil kommer pulsfrekvensen nemmere op på det anbefalede niveau uden, at aktiviteten føles lige så hård som ved fx løb. Det virker positivt på konditionen, kan sænke blodtrykket og øge insulinfølsomheden. Samlet set medvirker det ofte til at forbedre livskvaliteten for den enkelte.

Repræsenterer du en kommune, en arbejdsplads eller anden organisation, som ønsker at styrke idrætsdeltagelsen for personer med livsstilssygdomme? Eller er I allerede i gang med et interessant tiltag, der forsøger at skabe aktive fællesskaber? Så vil vi gerne invitere til et samarbejde med Center for Holdspil og Sundhed.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Center for Holdspil og Sundhed udvikler og arrangerer forskellige former for holdspil for målgruppen, som fodbold og floorball, men også motionscykling i hold.

Center for Holdspil og Sundhed kan hjælpe med at:

  • Inspirere og give medarbejdere kompetencer i at facilitere holdspil og andre holdbaserede træningsformer. Fx har vi sammen med DGI lavet forløbet "Motion og fællesskab for alle". 
  • Skabe sammenhæng mellem kommunale træningstilbud og foreningsliv gennem vores partnerskaber på tværs af kommuner, patient- og idrætsforeninger
  • Give borgerne et mere effektivt rehabiliteringsforløb
  • Evaluere og formidle resultater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Anne Mi 550x str

Anne Mi Svarrer ved interesse for samarbejde med centret, eller for sparring om implementering.

Jonas 550

Jonas Tybirk ved ønsker om nye forløb med centret, eller spørgsmål til forskningen.

Jens B 550

Professor Jens Bangsbo ved spørgsmål om forskningen.