Den aktive hjerne

Center for Holdspil og Sundhed arbejder for at hjælpe danskere med udfordringer relateret til mental sundhed ved hjælp af holdbaseret fysisk aktivitet.

Funktionsevne, trivsel og mental sundhed er af afgørende betydning for det enkelte menneske, men udfordringer relateret til mental sundhed udgør et stigende problem i Danmark. Cirka hver femte voksne dansker oplever i løbet af et år udfordringer relateret til deres mentale sundhed.

Der er derfor et stort potentiale for tiltag, der kan fremme funktionsevne og trivsel, og fysisk aktivitet udgør, sammen med mental stimulering og socialt samvær, ifølge forskningen de væsentligste faktorer for menneskers mentale sundhed.

Repræsenterer du en kommune, en arbejdsplads eller anden organisation, som ønsker at styrke idrætsdeltagelsen for personer med udfordringer relateret til mental sundhed? Eller er I allerede i gang med et interessant tiltag, der forsøger at skabe aktive fællesskaber? Så vil vi gerne invitere til et samarbejde med Center for Holdspil og Sundhed.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Foto af Anne Mi SvarrerAnne Mi Svarrer ved interesse for samarbejde med centret, eller for sparring om implementering.

Signe Engdal LarsenSigne Engdal Larsen ved ønsker om nye forløb med centret, eller spørgsmål til forskningen.