Netværk

Deltag i Center for Holdspil og Sundheds faglige netværk og bliv opdateret på nyeste forskning, inspireret af gode eksempler og lær ligesindede fagpersoner inden for sundhed og idræt at kende.

Netværk i forhal

Center for Holdspil og Sundhed etablerede i efteråret 2012 et fagligt netværk for sundheds- og idrætskonsulenter i kommuner og idrætsorganisationer og for andre med faglig interesse i centrets forskning og resultater.

Netværket mødes ca. to gange årligt til møder af tre timers varighed. På netværksmøderne bliver der udvekslet erfaringer omkring implementering af idrætsprojekter samt diskuteret processer og strategier for rekruttering og fastholdelse af borgere i sunde idrætsaktiviteter.

Møderne indledes med korte præsentationer af resultater fra centrets forskningsprojekter. Det faglige indhold af netværksmøderne er altid tværfagligt. 

Tilmelding

Tilmeld dig netværket her.