Publikationer

 

2023

Engdal, S., Hansen, H. F., & Ottesen, L. S., (2023). Mind the gap: building bridges between public sector exercise programmes  and civil society sports associations. An integrative review of the literature. European Journal for Sport and Society. Volume 20, 2023 - Issue 3. https://doi.org/10.1080/16138171.2022.2121320 

Jespersen L, Maes KM, Ardenkjær-Skinnerup N, Roig M, Bjørndal JR, Beck MM, Lundbye-Jensen J., (2023). Acute exercise performed before and after motor practice enhances the positive effects on motor memory consolidation. Neurobiol Learn Mem. 2023 Nov:205:107830. https://doi.org/10.1016/j.nlm.2023.107830 

L.B. Nørregaard et al. (2023). Exercise training induces thrombogenic benefits in recent but not late postmenopausal females. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2023 Aug 1;325(2):H346-H361. https://doi.org/10.1152/ajpheart.00054.2023 

2022

Baumgarten, L, G. & Winther, H., (2022). Erindringsbevægelser - Lad de kropslige erindringer blomstre og momenter af nærvær opstå. 

M. T. Pedersen et al., (2022). The effect of 5 years of team sport on elderly males' health and social capital — An interdisciplinary follow-up study. Health Sci Rep. 2022 Aug 8;5(5):e760. https://doi.org/10.1002/hsr2.760 

Winther, H. (2022). Dance Movement Therapy and Dance with elderly people with Dementia.

Frydendal, S., Pedersen, L. K., Ottesen, Laila Susanne & Thing, L. F., (2022). Football Fitness - a figurational study of a new type of leisure football as a meaningful activity for men. International Review for the Sociology of Sport. 57, 5, s. 758-776 19 s. https://doi.org/10.1177/10126902211039765 

Pedersen, Mogens Theisen, Nørregaard, Line Boel, Jensen, T. D., Frederiksen, A. S., Ottesen, Laila Susanne & Bangsbo, Jens, (2022). The effect of 5 years of team sport on elderly males' health and social capital - An interdisciplinary follow-up study.
Health Science Reports. 5, 5, 15 s., e760. https://doi.org/10.1002/hsr2.760 

Tidligere forskningsartikler

Link til forskningsartikler udgivet i Center for Holdspil og Sundhed 2013-2021.

 

 

 

 

Det gode idrætsmiljø for unge. Resume af et forskningsprojekt om frafald. Af Peter Elsborg, Peter Bentsen, Johan Wikman & Glen Nielsen. Handouts til tema-skype nr 2/2 ved DGI d. 28 oktober 2022.

Holdspil og Sundhed for ældre og borgere med kronisk sygdom i Københavns Kommune. Resultater og anbefalinger fra et treårigt samarbejdsprojekt mellem Københavns Kommune og Center for Holdspil og Sundhed på Københavns Universitet. Ansvarlige for rapporten: Jens Bangsbo, Laila S. Ottesen, Henriette Folkmann Hansen, Anne Nistrup. Hovedrapport: December 2016. Revideret og offentliggjort: Marts 2021.

Implementering af brobygning. Fra kommunalt træningsforløb til idrætsforeninger eller idrætsfællesskaber. Et litteratur-review af international og national forskning sammenholdt med 40 danske kommuners erfaringsbaseret empiri vedrørende organisering og implementering af brobygning mellem kommuner, lokale idrætsforeninger og idrætsfællesskaber. Af Signe Engdal Larsen, Laila Susanne Ottesen, Henriette Folkmann Hansen. November 2020.

Implementering af holdspilsaktiviteter i tre holdspilskommuner. En procesevaluering. Af Line Kremmer Pedersen og Laila Ottesen. 2019.

Holdspilskatalog. Anvendelse af tilpassede holdspil som sundhedsfremmende aktivitet. Af René Andersen, Anne Nistrup, Ida Laurent, Pernille Guldager Knudsen, Henriette Folkmann Hansen, Laila Ottesen, Lars Bjørnø, Heidi Pagaard. 2019.

Fysisk aktivitet og aldring – en konsensuskonference. Konklusioner i form af 30 konsensusstatements samt anbefalinger til, hvordan forskellige initiativer kan bidrage til at forbedre ældres fysiske sundhed, kognitive funktioner, funktionsevne, involvering, motivation, psykisk og socialt velbefindende. 2018.