Unge i bevægelse

Skræddersyede valgfag på SOSU, FGU og andre ungdomsuddannelser. Lad eleverne udvikle og formidle inkluderende idrætsfællesskaber for medstuderende, kommende kolleger og målgrupper i deres kommende arbejdsliv.

Fysisk aktivitet, sundhedsfremme og forebyggelse står højt på dagsordenen på mange ungdomsuddannelser, og senere vil det også blive et vigtigt element i de studerendes fremtidige arbejdsliv.

Ved at styrke de studerendes kompetencer i at facilitere og igangsætte idrætsaktiviteter vil deres tryghed, engagement og lyst til at skabe og indgå i inkluderende idrætsfællesskaber højnes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Foto af Anne Mi SvarrerAnne Mi Svarrer ved interesse for samarbejde med centret, eller for sparring om implementering.

Line K 2020Line Kremmer Pedersen ved ønsker om nye forløb med centret, eller spørgsmål til forskningen.