Børn i bevægelse

Skræddersyede forskningsbaserede skole- og institutionsforløb for undervisere og pædagoger. Indfør inkluderende holdspil og holdaktiviteter for børn på jeres skole eller på tværs af kommunens skoler og institutioner.

Med udgangspunkt i lovkravet om 45 minutters daglig bevægelse for børn i folkeskolen og en øget indsats for at skærpe børns motoriske funktion og trivsel, tilbyder vi tilpasset undervisning i inkluderende idrætsaktiviteter.

Fokus er holdspil organiseret med henblik på at fremme bevægelse, aktiv deltagelse og trivsel hos skolebørn. Netop aktiv deltagelse er en forudsætning for, at fysisk aktivitet kan have de øvrige positive effekter, der er observeret i talrige undersøgelser.

I et tæt samarbejde med jer, universitetets forskere og centrets implementeringskonsulenter tilrettelægger vi et efteruddannelsesforløb målrettet jeres behov om at skabe øget fysisk aktivitet i og udenfor undervisningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Foto af Anne Mi SvarrerAnne Mi Svarrer ved interesse for samarbejde med centret, eller for sparring om implementering.

Line K 2020Line Kremmer Pedersen ved ønsker om nye forløb med centret, eller spørgsmål til forskningen.