22. maj 2018

Holdspil er mindst lige så sundt som fitnesstræning i forebyggelsescenteret – og fungerer ligeså godt

Holdspil på forebyggelsescenter Nørrebro

Fysisk aktivitet er essentiel i behandlingen af kroniske sygdomme, og regelmæssig fysisk aktivitet er en hjørnesten i forebyggelse og behandling af en lang række kroniske sygdomme. Offentlige tilbud er ofte relateret til gang, løb, cykling og klassisk fitnesstræning. Udfordringen er at engagere og fastholde borgerne til at være fysisk aktive og til at føre en aktiv livsstil. Holdspil viser sig at være et fint alternativ til fitnesstræning i et forebyggelsescenter, da sundhedseffekterne er stort set de samme, men opleves mindre hårdt.

Træning forebyggelsescenter Nørrebro

Borgere der deltog i holdspil på forebyggelsescentret oplevede det som værende mindre hårdt end den traditionelle fitnesstræning. Foto: Bo Kousgaard

I et nyt studie foretaget i et samarbejde mellem Københavns Universitet, Syddansk Universitet (SDU), Københavns kommune og Forebyggelsescenter Nørrebro, har målet været at udvikle aktiviteter, der kan implementeres de steder, hvor tilbuddet om fysisk aktivitet allerede tilbydes. Man har sammenlignet tilpassede holdspilsaktiviteter, inspireret af motionsfodbold på små baner, med den klassiske fitnesstræning bestående af styrketræning i træningsmaskiner og pulsbelastning på motionscykel og gang/løbebånd, der normalt bruges i et forebyggelsescenter.

”Det vigtigste formål med studiet var at undersøge muligheden for at gennemføre træningen i form af tilpassede holdspil, under de aktuelle forhold og rammer samt at undersøge den fysiologiske effekt af fitnesstræning og træning med tilpassede holdspil for målgruppen”, fortæller Trine Kjeldgaard Møller, videnskabelig assistent på Syddansk Universitet.

Udelukkende holdspil i et år

Studiet, der er foretaget over to år, er udført i et realistisk set-up, der er så tæt som muligt på det forebyggelsescentret allerede har til rådighed. For på den måde at finde ud af om holdspillet kunne fungere i de faciliteter, der allerede er til rådighed. Det betød blandt andet små baner på 10 x 10 meter. Det første år blev deltagerne tilbudt traditionel fitnesstræning med styrketræning i træningsmaskiner og pulsbelastning på motionscykler, og i slutningen af det første år deltog alle fysioterapeuter i en workshop for at blive uddannet i tilpassede holdspil.

René Andersen, som var sundhedskonsulent på Forebyggelsescenter Nørrebro, da studiet blev gennemført og som nu er rådgiver på Center for Holdspil og Sundhed, fortæller om perioden med holdspil:

”Vi fjernede træningsmaskinerne, og så stod vi der med tomme sale. Vi spillede nogle af de kendte spil som motionsfodbold og motionsfloorball, men den her brede holdspilsdefinition inspirerede også trænerteamet til en videreudvikling af forskellige spil. Også borgerne opfandt helt nye spil. Det gav rigtig meget gejst. De praktiske erfaringer fra projektet bruger Center for Holdspil og Sundhed konkret til at rådgive kommuner om implementering af holdspil”.

Holdspil er ligeså sundt som fitness – men føles knap så hårdt

Studiet på Forebyggelsescenter Nørrebro viste, at effekterne af den traditionelle træning og de tilpassede holdspilsaktiviteter på små baner, var sammenlignelige. Reducering i kropsfedt, forbedring af balanceevnen og forbedring i gangtesten blev således opnået ved både fitnesstræning og holdspil. Derudover fandt man en positiv effekt på blodtrykket hos de deltagere, der deltog i holdspilsaktiviteterne.

Som et yderligere element fandt man ud af, at deltagerne ikke oplevede den træning, de fik i form af holdspil, som værende ligeså hårdt, som den klassiske fitnesstræning. Det på trods af, at de fik pulsen højere op under holdspilstræningen. For deltagerne betød det stor motivation for at fortsætte holdspilstræningen.

Studiet bibringer ny viden om muligheden for at implementere holdspil på små baner, som den primære træningsmetode i Forebyggelsescentre:

”En af de vigtigste parametre var, at fysioterapeuter/sygeplejersker varetog træningen i begge grupper. Yderligere var der overordnet set enslydende effekter. Derudover sås der en øget positiv effekt på blodtrykket som følge af holdspilstræningen sammenlignet med fitnesstræningen, samtidig med at den selvoplevede anstrengelse var lavere under holdspil. Deltagerne i fitnessgruppen oplevede en større fremgang i en rejse-sætte-sig tests sammenlignet med holdspilsgruppen”, fortæller Trine Kjeldgaard Møller.

Hun vurderer, at studiet understøtter grundlaget for et mere varieret træningstilbud i de kommunale sundhedshuse.

”Derudover bidrager studiet med vigtige overvejelser i forhold til gennemførelsen af træning med tilpassede holdspil, forklarer hun.

Lektor fra Syddansk Universitet Morten B. Randers har været tovholder på studiet, og han understreger, at studiet omsætter viden fra laboratorierne til træningsformer, der er brugbare i praksis.  

”Tilpassede holdspil er et fremragende alternativ til den traditionelle træningsform, som allerede tilbydes, hvilket kan være med til at engagere og fastholde de borgere, som måske ikke lige motiveres af den klassiske træningsform. Vi giver hermed en effektiv alternativ træningsform, som kan gennemføres af forebyggelsesenhedernes personale udenfor træningslokalerne, og derfor ikke lægger yderligere pres på faciliteterne. Det er dog en rigtig god idé at efteruddanne personalet – eksempelvis via et Fodbold Fitness kursus, så det sikres, at intensiteten er høj, og at personalet har kompetencerne til at tilpasse holdspil til de enkelte målgrupper”.