22. marts 2017

Der bliver kortere til kondiskoene

Rådgivning

René Andersen er ansat som ny rådgiver på Center for Holdspil og Sundhed. Her skal han hjælpe med at omsætte forskningen fra centeret til praksis i kommunerne. Han har selv prøvet at stå med viden fra Københavns Universitet i den ene hånd og et helt tomt træningslokale, på et forebyggelsescenter, i den anden. Han ved, hvor lidt der skal til for at skabe rigtig meget.

MotionsFloorball var et af de populære holdspil, der blev spillet på forebyggelsescenter Nørrebro. Med tiden begyndte trænerne og borgerne selv at udvikle sjove holdspil. Foto: Bo Kousgaard

”Vi fjernede træningsmaskinerne, og så stod vi der med tomme sale,” fortæller René Andersen om sin første tid som projektleder på Forebyggelsescenteret Nørrebro i Københavns Kommune.

Det var planlagt. Forud havde man på Forebyggelsescenteret nemlig kørt en proces med workshops for medarbejderne og brugerne af centeret og med sparring fra Center for Holdspil og Sundhed. Og efter en god dialog valgte man at sætte medarbejdernes og borgerens kreativitet i spil ved at lave holdspil på centeret.

Opfandt nye holdspil

På Forebyggelsescenteret arbejdede de med en ”holdspilsdefinition”, som Center for Holdspil og Sundhed havde vejledt dem i.

”Vi spillede nogle af de kendte spil som Fodboldfitness og MotionsFloorball, men den her brede holdspilsdefinition inspirerede også trænerteamet til en videreudvikling af forskellige spil. Også borgerne opfandt helt nye spil. Det gav rigtig meget gejst.

”Det blev til nye fusionsspil som ”Høvdingebasket” og ”floorbasket” og ny-opfindelser som In´n´Out Burger og Trillebold.

”Der var borgere, som var bekymrede for, om de kunne deltage i holdspillene, men fordi vi havde en god dialog på centeret, fordi vi kunne hente sparring hos Center for Holdspil og Sundhed og hele tiden arbejde med de her spiljusteringer, så fandt vi frem til spil, som alle kunne være med til. Det er en vigtig pointe, at holdspil godt kan lade sig gøre for dem, der ikke i forvejen er aktive.”

Vi vil lytte

Efter syv år i Københavns Kommune har René Andersen nu skiftet hold. Nu er han selv rådgiver hos Center for Holdspil og Sundhed, hvor han sidder i den nye enhed, som skal rundt i landet og rådgive om, hvordan kommuner, foreninger, skoler og andre kan komme godt i gang med holdspilsprojekter.

René Andersen har skiftet hold og bruger nu sin praksiserfaring fra Forebyggelsescenter Nørrebro, som afsæt for sit arbejde som rådgiver i Center for Holdspil og Sundhed. Foto: Heidi Pagaard

”Vi skal have praksisområdet til at spille sammen med forskningen. Det er forskning i verdensklasse, der bliver leveret på Center for Holdspil og Sundhed, og det kommer ikke til at ændre sig, men med den nye enhed får vi nu endnu mere fokus på at få de gode forskningsresultater ud og leve. Man kan godt sige, at der bliver kortere til kondiskoene,” siger René Andersen, som er cand.scient. i idræt og sundhed fra Syddansk Universitet i 2009.

”Jeg glæder mig til at komme ud og møde medarbejderne i de enkelte kommuner for at høre, hvad de gør sig af tanker, og hvad det er for en dagligdag og kultur, de har hos dem. Ergoterapeuterne, fysioterapeuterne og sygeplejerskerne kender deres borgere, og det skal vi lytte til. Vi ved, hvad andre har gjort, og hvad har virket andre steder, men det skal skræddersyes til det enkelt projekt i den enkelte kommune.”

Meget mere end et søjlediagram

”Det er vigtigt, hvordan vi italesætter forskningen, så vi skaber ejerskab i kommunerne og hos vores andre samarbejdspartnere.

Det er ikke nødvendigvis de gode forskningsresultater, som her og nu skaber en masse begejstring, for hvis man kigger på to søjlediagrammer, hvor det ene er højere end det andet, så tænker man måske, at de resultater er jo ikke lavet på mine borgere. Men holdspil skaber begejstring. Og sammenholdt med de fysiske resultater, man kan skabe, så er det meget motiverende. Netop fordi holdspil er socialt og engagerende, så øger det fastholdelsen. Og fastholdelse er et rigtig godt argument,” siger René Andersen, som er startet 1. marts 2017.

Også Anne Nistrup og Ida Laurent er startet som nye rådgivere på centeret.