6. marts 2017

Hver klub organiserer sig på deres egen måde

Netværksmøde om de nye sundhedsidrætter

På den sidste dag i januar afholdt Center for Holdspil og Sundhed netværksmøde om foreningernes arbejde med de nye sundhedsidrætter. 53 veloplagte og spørgelystne deltagere var mødt op i Karnapsalen på Institut for Idræt og Ernæring for at høre oplæg om lokal organisering, fysiologiske effekter og forandringer i forbindelse med implementering af holdspilsfitness i lokale idrætsforeninger.

Netværksmøde

Flot fremmøde til netværksmødet, hvor Søren Bennike blandt andre fortalte om implementering og forandringer med de nye sundhedsidrætter i foreningerne. Foto Bo Kousgaard

"Som analytiker i DIF er det altid spændende og relevant at høre nyt om og komme tæt på den forskning, der bedrives på idrætsområdet, da det ligger i naturlig forlængelse af DIF’s ambition om at være en videns-organisation på idrætsområdet."

Lau Tofft-Jørgensen, analytiker i DIF og mødedeltager

Det fine fremmøde på netværksmødet, vidner om stor interesse fra foreningerne for de nye sundhedsidrætter. Motion, der er for sjov og fungerer for alle, efterspørges, og det skaber en ny virkelighed for de lokale idrætsforeninger.

- Foreningsidrætten eksisterer lige nu i en spændende tid, hvor der er fokus på sundhed og fleksibilitet. Med netværksmødet ønskede vi at sætte fokus på hvordan, denne forandring udspiller sig i praksis. Mødet tog afsæt i de tre motionsholdspil – Håndboldfitness, Fodbold Fitness og Motionsfloorball,

forklarer Laila Ottesen, lektor på Institut for Idræt og Ernæring, om hensigten med temaet på netværksmødet, nemlig foreningernes arbejde med de nye sundhedsidrætter.

Flere danskere skal dyrke motion i fremtiden

På netværksmødet fortalte postdoc Søren Bennike om sine erfaringer med organisering og implementering af FodboldFitness i lokale foreninger,

- Vores forskning om implementeringen af Fodbold Fitness viser helt tydeligt, at hver klub organiserer det på sin egen måde og i en form, der knytter stærke bånd til foreningens kultur. Og det er en vigtig pointe, når frivillige idrætsforeninger implementerer top-down aktiviteter. Man kan tænke, men ikke forvente, at de vil følge en ’opskrift’ - de vil oversætte initiativer og skabe deres egne udgaver.

En række eksterne oplægsholdere fra foreningerne kom også og delte ud af deres erfaringer, heriblandt Jens Hagbarth, Idrætskonsulent i Floorball, DGI, og Cheftræner for Benløse Floorball Club. Jens fortalte om, hvorfor foreningen havde valgt at engagere sig i MotionsFloorball, og hvad det har betydet for foreningen.

Tanja Kilbæk Ramgil, projektleder DHF og DGI (Bevæg dig for livet ‐ Håndboldfitness) og Håndboldinstruktøri KHKS holdt et oplæg om implementeringen af Håndboldfitness i KHKS håndbold og Team Faxe. Tanja fik rigtigt meget ud af at holde oplæg og få set nogle mennesker i øjnene, der har de samme interesser som hun selv.

Tanja Kilbæk Ramgil

Tanja Kilbæk Ramgil, Projektleder hos Bevæg dig for Livet får klapsalve efter sit oplæg om HåndboldFitness. Foto: Bo Kousgaard


- Det var især interessant at få talt med de mennesker, der sidder med de kommunale tiltag. Det gav mig en anden vinkel på, hvad holdspil også kan bruges til. Nogle af os havde en dialog om i hvilken alder, det bliver for sent at få børn til at spille holdspil, og det åbnede nye perspektiver i forhold til, hvordan foreningerne kan bruge Fitness - koncepterne (HåndboldFitness, FodboldFitness og MotionsFloorbal red.) til at nå nye målgrupper. For eksempel ved at starte hold for 12-14-årige børn uden forudgående holdspilskompetencer. Alt i alt var det bare virkelig inspirerende at møde en masse engagerede mennesker med de samme faglige interesser, som jeg selv har.

Casper Boe Jensen, visionskonsulent i Bevæg dig for livet, DBU, og bestyrelsesmedlem i Jyllinge FF delte sine erfaringer med de forandringer, som FodboldFitness har afstedkommet i Jyllinge FC. Vi spurgte ham bagefter, hvad han fik ud af at deltage i netværksmødet.

- Jeg fik skabt kontakt til forskellige personer, blandt andet en studerende, en med et privat firma samt forskellige andre interessante personer. Derudover blev jeg meget inspireret af Floorball historien (af Jens Hagbarth red.), og det er noget, jeg også har taget med videre. I forhold til min egen præsentation, så var det fantastisk at få så mange input og spørgsmål til refleksion, og blive udfordret på, om det man gør, er det rigtige.

Netværksmøde

53 spørgelystne og engagerede deltagere lytter interesseret til dagens eksterne oplægsholdere. Foto: Bo Kousgaard

- De vigtigste pointer for mig er, at vi jo ALLE vil det samme. Vi vil sikre, at flere danskere dyrker motion/idræt i fremtiden, og rigtig gerne i en forening. Derudover synes jeg, at det er en relevant pointe, at de forskellige idrætsorganisationer kommer tættere på hinanden med sådanne netværksmøder, hvor os ”jord-arbejdere” kan tale med hinanden og høre lidt om, hvad vi går og arbejder med.

Workshop om implementering og forandring

Sidst på dagen var der workshop. Diskusisonerne handlede om idrætsforeningernes engagement i forhold til at tage de nye sundhedsidrætter til sig; hvilke udfordringer foreningerne møder - eller forventer at møde og sidst men ikke mindst de forandringer, der følger i kølvandet på organiseringen af nye sundhedsidrætter.  

Emner