24. april 2017

Holdspil skal på hylderne i kommunerne

Holdspilskommuner

Center for Holdspil og Sundhed har i næsten fem år forsket i effekten af holdspil for både børn, voksne og seniorer, og nu skal den indhentede viden ud på hylderne i kommunerne. Også den viden centret har om holdspil i arbejdet med rehabilitering skal udbredes. Centret er lige nu i gang med at finde og indgå aftaler med en række kommuner, som vil være med i tæt sammenspil, hvor der sættes fokus på at nå kommunernes målsætninger for fysisk aktivitet hos borgerne samtidig med, at der skabes nye forskningsresultater.

Center for Holdspil og Sundhed byder lige nu en række kommuner op til dans - og der skal danses tæt.

Centret har allerede erfaring med forskningsprojekter fra flere kommuner, men nu målrettes og intensiveres indsatsen i de enkelte kommuner.

Bo Vestergaard

Bp Vestergård Madsen som er leder for rådgivning og implementering i Center for Holspil og Sundhed, byder kommunerne op til dans. Foto: Esben Zøllner Olesen

"Vi har meget viden om og gode erfaringer med holdspilsprojekter, som skal udbredes, og nu vil vi gøre det meget systematisk ved at indgå stærke alliancer med kommunerne. Vi har stadig et ønske om, at indsatsen skal være evidensbaseret, men det er ligeså vigtigt, at vi kigger på kommunernes strategi og borgernes behov og ønsker.

De projekter, vi har gennemført, er typisk bygget op omkring en 12-ugers intervention. Heldigvis er mange af deltagerne forsat med holdspil efterfølgende, for fastholdelse er vigtigt for os, præcist som det også er for kommunerne," siger Bo Vestergård Madsen, som er vicecenterleder i Center for Holdspil og Sundhed på Københavns Universitet. Centrets rådgivnings- og implemeteringsenhed er netop sat i verden for at udbrede koncepter, der er udviklet på forskningsmæssig baggrund.

Flere spillere på banen

Lige nu er Bo Vestergård Madsen og co. på udkig efter to eller tre kommuner, som skal være med til at skabe en brugbar model for implementering af holdspil på forskellige kommunale niveauer, gerne i samarbejde med flere andre aktører.

"Vi vil fortælle, at det her kan vi, og det her har vi arbejdet med. Og så vil gerne høre, hvad kommunen har af dagsordener og så byde ind på det. For os er det rigtig interessant at høre, hvad der rører sig i kommunerne. Jeg har for eksempel bidt mærke i, at flere nævner rehabilitering, skoleområdet, ensomhed blandt ældre borgere og fastholdelse af de unge i foreningsidrætten som indsatsområder. Patientforeninger og idrætsorganisationer byder også ind, men vi mener, det er spændende at være flere spillere på banen. Jeg mener, vi skal tænke i sammenhænge. Vi har forskellige styrker, og dem skal ind og pulje i denne her sammenhæng, " siger Bo Vestergård Madsen. Han sætter især fokus på det tætte samarbejde med DGI og DIF via satsningen 'Bevæg dig for livet', der også indgår i samarbejde med kommuner, og der vil Center for Holdspil og Sundhed gerne bidrage med den forskningsmæssige vinkel.

Holdspil er et reelt alternativ

"Vores fokus, på Center for Holdspil og Sundhed, er både det fysiologiske, humanistiske og samfundsvidenskabelige. Det handler om, at borgerne kommer i bedre form, men det handler i høj grad også om, at holdspil skaber sociale relationer og fællesskaber blandt udøverne. Og den del har vi jo også undersøgt, " siger Bo Vestergård Madsen. Samtidig fremhæver han, at der er en træningskultur i kommunerne, som Center for Holdspil og Sundhed gerne vil udfordre.

"Vi vil gerne udbrede mulighederne for holdspil. Holdspil skal være en af tingene på hylderne i kommunerne. Vi vil gerne udfordre den automatik, der ligger i at købe træningsmaskiner og stille dem ind i et lokale. Når der er tale om rehabilitering, så er den første tanke måske stolegymnastik. Vi har ikke noget imod stolegymnastik, men vi ved, at holdspil kan give borgerne lyst til at dyrke idræt og der kan holdspil altså virkelig noget, som også fastholder dem i aktiviteten."

Hvis du vil vide mere om projektet med modelkommuner eller centrets rådgivningsarbejde i øvrigt, så kan du kontakte Bo Vestergård Madsen - og høre om balkortet er fyldt ud. Du finder kontaktoplysninger i kontaktboksen til højre.