8. maj 2017

Første pilotkursus for foreninger afholdt hos Center for Holdspil og Sundhed

Pilotkursus

Der er mange gode grunde til at starte foreningshold for mænd i målgruppen 60+. Det er en gruppe, som generelt er mindre socialt aktive end kvinder, og som ikke i udpræget grad går til lægen, eller taler med hinanden om sundhed. MotionsFloorball er en god fysisk aktivitet for målgruppen, fordi det er en aktivitet, der ikke kræver særlige forudsætninger, har et højt aktivitetsniveau og er enkel at organisere. I samarbejde med Floorball Danmark har Center Holdspil og Sundhed afholdt det første pilotkursus for foreninger og andre, som ønsker at starte hold for mænd 60+.

fb 1

Center for Holdspil og Sundhed har sammen med Floorball Danmark afholdt det første pilotkursus i MotionsFloorball for foreninger, der vil tilbyde hold for mænd 60+. Foto: Heidi Pagaard

Det var heldigvis en oplagt flok deltagere, der havde meldt sig til lørdagens pilotkursus. Der blev nemlig lagt hårdt ud med en kort introduktion, og så skulle deltagerne direkte i hallen, hvor den praktiske undervisning foregik.

Michael Milo Jørgensen fra Floorball Danmark stod for at klæde deltagerne på til at træne seniorhold i MotionsFloorball. Efter den første udfordring, som var opstilling af banen og en gennemgang af en række legende opvarmningsøvelser, spillede deltagerne en floorballkamp. En hurtig frokost blev fulgt af en eftermiddag med teoretisk undervisning.

Inspiration til udvikling af foreningstilbud

René Andersen og Ida Laurent, der begge er rådgivere på Center for Holdspil og Sundhed, gennemgik, som den teoretiske del af undervisningen, resultater fra nogle af centrets tværfaglige forskningsprojekter. Resultater, der blandt andet viser, at muskelstyrken øges efter blot 12 ugers Floorball-træning, og at den generelle sundhed hos målgruppen forbedres.

Centrale emner, som praktisk organisering, tests, rekruttering og hvordan man i det hele taget kommer i gang, blev efterfølgende diskuteret i grupper.

Nanna Grønbæk er administrationsansvarlig i svømmeklubben Kvik. Hun deltog i kurset for at få inspiration.

”Jeg tilmeldte mig kurset, for at få noget inspiration til udvikling af foreningstilbud indenfor holdsport for voksne. Jeg ville gerne høre mere om forskningsresultaterne og deltagernes sociale oplevelser med opstarten, og senere hen fastholdelsen, fra MotionsFloorball-projektet, fordi det er enormt relevant og brugbar viden for os i idrætsforeningerne.”

Hvem får 20 nye venner i en alder af 72?

Et vigtigt emne i forhold til målgruppen er sikring af deltagelse. Det er påvist, at holdspil kan have en positiv effekt sammenlignet med mere individuelle idrætsaktiviteter. Det, at være en del af et fællesskab kan være en særlig stærk motivationsfaktor for seniorerne. At deltage i holdspil kan potentielt være med til at skabe nye relationer, give struktur og fungere som holdepunkt for seniorer i hverdagen.

fb 2

Den første udfordring deltagerne fik, var at sætte banen på 10 x 20 meter. I forgrunden ses Anne Mette Hariken Fra AOF-Amager. Foto: Heidi Pagaard

Det kunne Anne Mette Hariken, der træner et hold ældre mænd i AOF-regi på Amager godt relatere til,

"Jeg er stor fortaler for bevægelse og træningsglæde og hæftede mig specielt ved hvor 'lidt' der skal til for at forbedre styrke og kondition. Derudover var det fantastisk at høre hvilket sammenhold holdsport giver. Som en af deltagerne sagde. Hvem får 20 nye venner i en alder af 72? Jeg kan kan bruge kurset til at udbrede viden om, hvad bevægelse gør ved os mennesker, hvor lidt der egentlig skal til, og hvor vigtig fælles træning er for specielt ældre, som nemt kan blive ensomme."

Tænk anderledes for at nå nye målgrupper

Nanna Grønbæk ser også muligheder i det sociale element. Især i forbindelse med at få nye målgrupper gjort aktive.

”Jeg kan bruge kurset som inspiration til at arbejde videre mere med andre målgrupper end dem, jeg traditionelt set, har arbejdet med. Det kan godt være, det ikke nødvendigvis fører til opstart af floorball-hold, men det jeg lærte om sport/spil/leg i kombination med intervaltræning som meget effektiv motionsform, og som platform for sociale aktiviteter for voksne, er helt sikkert noget, jeg vil arbejde videre med. Jeg vil uden tvivl vende tilbage til både forskningsresultaterne og til projektet med MotionsFloorball i mit videre arbejde med nye aktiviteter i foreningsregi."

fb 3

Nanna Grønbæk (t.v.) er til daglig administrationsansvarlig i svømmeklubben Kvik, men meldte sig til kurset, for at få inspiration til udvikling af foreningstilbud indenfor holdsport for den voksne målgruppe. Foto: Heidi Pagaard

Og Nanna Grønbæk fik det hun kom efter:

”Jeg gik hjem fra kurset med en lyst til at starte motionsfloorball op! Jeg fik en del brugbar information om en målgruppe, som jeg ikke tidligere har beskæftiget mig med. I særdeleshed gav det mig ny viden i forhold til motivation hos målgruppen, både i form af, hvad der motiverede floorball-spillerne, da de startede op - og hvad der i dag, efter 2 år med floorball nu er deres motivation."

Hun fortæller også, at hun, gennem kurset, har fået ny viden om de gevinster der er ved holdsporten, for henholdsvis spillere og for spillernes sundhed.

"Samlet set gav kurset en række gode argumenter for, hvorfor foreninger (måske) skal tænke i anderledes baner i forhold til udbud af aktiviteter og samarbejde med andre foreninger - eller med kommuner  - om nogle af de udfordringer, der kunne opstå, med det stigende antal ældre og/eller idrætsinaktive voksne, vi står overfor.”