28. februar 2014

Boldspil på små baner giver store resultater i folkeskolen

Forskning

Vend banerne på tværs af sportshallen og lad børnene spille tre mod tre! Sådan sikrer man, at skolebørn opnår en imponerende fremgang i deres fysiske form. Det viser ny forskning fra Center for Holdspil og Sundhed ved Københavns Universitet, der netop er publiceret i det anerkendte tidsskrift 'European Journal of Sport Science'.

Små baner giver store resultater

Spil 3 mod 3 på små baner. Sådan sikrer man at både piger og drenge - uanset fysisk form, vægt og idrætserfaring - opnår høj puls og stor fremgang i deres kondition. Foto: Bo Kousgaard

Fodbold, floorball, basketball og lignende boldspil forbedrer formen hos 9-10 årige skolebørn med op til 30% efter få ugers træning. Men det er ikke ligegyldigt, hvordan man organiserer spillene. Nøglen til den mest effektive motion ligger i at gøre deltagerne mere aktive i spillet:

- Vores undersøgelse viser, at boldspil kan bruges til at intensivere idrætsundervisningen og kan bidrage væsentligt til at forbedre børnenes fysiske form. Fodbold, floorball og basket på små baner og med små hold giver høj puls, selv hos børn der ikke er vant til at spille bold. Under småspil er involveringen stor hos alle deltagere, forklarer forskningsleder Peter Krustrup fra Center for Holdspil og Sundhed.

Stor fremgang i konditionen for alle - på bare seks uger

Studiet viser, at det giver en markant forbedring i 9-10-årige skolebørns fysiske form, når de spiller bold i alle idrætstimerne i en 6-ugers periode.

Med små hold på 3 mod 3 var gennemsnitspulsen høj med 75-80% af maksimalpulsen - og med 10-20% af tiden i den højeste intensitetszone. Ved denne type af træning udført i 2x30 min om ugen i idrætstimerne opnåede alle forsøgsdeltagerne på bare seks uger en stor fremgang i løbepræstation målt i Yo-Yo Intervalløbetest for børn (*) - både drenge og piger, trænede og utrænede, normalvægtige og overvægtige, samt idrætsvante og idrætsuvante. Forbedringerne i de forskellige grupper var på 15-30% - og i gennemsnit fik børnene en forbedring i deres form på 20%!

Der ikke var nogen fremgang for de børn i kontrolgruppen, der deltog i et tilsvarende antal idrætstimer med aktiviteter af lav-til-moderat puls, f.eks. styrketræning, bordtennis, gang og Nintendo Wii boksning.

Bold på kegleDeltagerne i studiet var 100 elever fra fem 3. klasser, ligeligt fordelt på drenge og piger. Resultaterne i den netop udgivne artikel afrunder første del af et stort forskningsprojekt der gennemføres i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund, Team Danmark og Dansk Boldspil-Union og inkluderer i alt 500 elever på 9-11 år fordelt på 25 klasser fra Frederikssund og Københavns Kommune.

Relevant ny viden i debatten om skolereformen

Studiet leverer relevant ny viden i forhold til indholdet af de ekstra timer, der er sat af til fysisk aktivitet i den nye skolereform. I Danmarks Idrætsforbund DIF er udviklingschef Morten Mølholm begejstret for de tydelige resultater:

- Det er jo interessant, at det giver meget mere effekt på sundheden at dyrke fælleskabet i holdspil, fremfor hvis man bare bad børnene bruge tiden i fitnesslokaler, siger udviklingschef Morten Mølholm fra DIF, der gerne vil være med til at udvikle de nye idrætstilbud sammen med folkeskolerne:

- Vi har i vores idrætsforeninger gennem de seneste år udviklet aktiviteterne, så de virker meget mere inkluderende for børnene. Niveauopdelt spil på små baner giver flere boldberøringer og dermed mere engagement, motivation og intensitet for børnene. Den ekspertise i at organisere idræt vil vi meget gerne give videre til skolerne i forbindelse med den nye folkeskolereform, siger Morten Mølholm.

Forskningsleder Peter Krustrup ser også spændende perspektiver i forhold til skolereformen:

- Vores resultater viser, at det er enkelt at organisere intens træning i folkeskolen, og at man med et overkommeligt tidsforbrug kan opnå en stor forbedring af skoleelevernes fysiske form. Den nye skolereform giver betydeligt mere tid til fysisk aktivitet, og dermed tegner der sig gode muligheder for at få tid til både leg, læring, alsidig motorisk udvikling – og til effektiv fysisk træning.(*) Yo-Yo Interval Børnetesten består af intervalløb med gradvist stigende hastighed frem og tilbage mellem toppemarkeringer med 16 meters afstand. Mellem hver 2x16 meters løb har børnene 5 sekunder til at jogge rundt om en top som står 4 m bag mållinien. Løbepræstationen i denne test er for nylig påvist som et godt mål for skolebørns kondital.