10. januar 2014

Fuld fart frem i Frederikssund

Forskning

200 børn er kommet godt i gang i skolemotionsprojektet

Skolemotionsprojektet

Forskningsleder Peter Krustrup (th) sammen med nogle af deltagerne i skolemotionsprojektet

Center for Holdspil og Sundhed står bag et ambitiøst forskningsprojekt, der skal kortlægge de sundhedsmæssige effekter af intens træning i skolen.

- Vi har sat undersøgelsen i gang for at forstå hvilken betydning hyppig og intens træning har på skolebørns fysiske form og sundhedstilstand - men også om intens motion henholdsvis før og efter skoleundervisning har en positiv effekt på deres indlæring, fortæller forskningsleder Peter Krustrup.

I alt medvirker 400 skolebørn fra henholdsvis Frederikssund og København i forskningsprojektet, der startede i august 2013.

Intens skolemotion

Halvdelen af børnene er nu i fuld gang med et nøje tilrettelagt træningsprogram tilpasset deres skolegang. Det gælder pt. for forskellige 3. klasser i Frederikssund kommune, og i løbet af 2014 vil forsøget udvides med yderligere ni skoleklasser fra Københavns kommune. 

Børnene er inddelt i 4 interventionsgrupper, der har gennemgået et forløb på tre måneder med intens motion. Med intens træning forståes, at børnene hver dag i skolen har lavet træning, som giver høj puls og/eller høj muskulær belastning, såsom boldspil, intervalløb og cirkeltræning.

Forskerne har testet de 200 børn før og efter de tre måneders træning og er nu i gang med at analysere data. Her kigger de på tre forhold:

  • hjerte/knoglesundhed og fysisk form
  • indlæring, hukommelse og motorik
  • velvære, social adfærd og klassesammenhold

I skolen får man også fat i dem der ikke er vant til at træne

- Vi har tidligere indsamlet pilotdata på to skoler i Københavns Kommune, og de viste at intens skolemotion øger den fysiske form betragteligt for 2.-3. klasser allerede efter 6-12 ugers træning, herunder også for de overvægtige, utrænede og idrætsuvante piger og drenge, fortæller Peter Krustrup.

Balancetest

Projektdeltagerne får blandt andet testet deres balance og motorik

Der er to primære grunde til, at projektet fokuserer på skolemotion. For det første er der i skolen mulighed for at få alle typer af børn til at medvirke og ikke kun de, der i forvejen er sporet ind på at dyrke sport.

For det andet er det en central del af projektet at se på, hvordan motion påvirker indlæringsevnen – nok så vigtigt og aktuelt set i lyset af den forestående reform af folkeskolen.

- Det er vores forventning, at skolemotionsprojektet vil give os betydelig evidens, som kan bruges i forbindelse med skolereformen, og i arbejdet med at få det optimale ud af den øgede mængde tid, der er afsat til fysisk aktivitet, forklarer Peter Krustrup.

Projektet slutter i 2015, men allerede i maj 2014 vil der være data klar for den del af projektet, der finder sted i Frederikssund.