Netværksmøde: Demens og fysisk aktivitet

Udendørs netværk Laila Mogens

Torsdag den 17. juni afholder Center for Holdspil og Sundhed netværksmøde inden for udviklingsområdet 'Den aktive hjerne'. Det store tema bliver demens og fysisk aktivitet.  Du kan være med både fysisk og online.

På mødet vil der blive præsenteret spændende oplæg om målgruppen mennesker med demens, erfaringer fra praksisnære indsatser og nye undersøgelser, der skal gøre os alle klogere på, hvordan man øger den fysiske, mentale og sociale sundhed hos mennesker med demens samt deres pårørende.

Program

 • 13.00-13.10: Velkomst v. Anne Mi Svarrer, Center for Holdspil og Sundhed, KU

 • 13.10-14.00: Fysisk aktivitet for mennesker med demens
  Jesper Lundbye-Jensen, lektor, Institut for Idræt og Ernæring, KU
  Louise Kønig Schytte, specialkonsulent, Enhed for Ældre og Demens, SST
  Trine Oemann, demenskonsulent, Furesø Kommune

  På baggrund af Sundhedsstyrelsens nye publikation af "Træningsguide for mennesker med demens" vil du blive præsenteret for den seneste forskning inden for fysisk aktivitet og demens, vidensgrundlaget der ligger bag guiden samt hvordan Sundhedsstyrelsens Enhed for Ældre og Demens arbejder med forebyggelse og demens. Derudover fortæller Trine om hvordan træningsguiden går fra at være en pjece til at blive brugt i hverdagen eksempelvis i holdtræning for mennesker med en demenssygdom.

 • 14.00-14.30: Kaffepause & networking

 • 14.30-15.00: Demensvenlig træning i foreningslivet
  Bente Riis, idrætskonsulent, DGI Midt- og Vestsjælland
  Anne Mi Svarrer, leder af Udvikling og Implementering, Center for Holdspil og Sundhed, KU

  Hvordan kommer en idrætsorganisation fra viden til udbredelse? Anne Mi og Bente fortæller om, hvordan DGI som idrætsorganisation har arbejdet med at implementere Sundhedsstyrelsens træningsguide for mennesker med demens gennem bl.a. samskabende workshops og uddannelse.

 • 15.00-15.15: Kaffepause & networking

 • 15.15-16.00: Dans med Demens
  Ane Eckermann, projekt- og udviklingschef, Alzheimerforeningen
  Helle Winther, lektor, Institut for Idræt og Ernæring, KU
  Louise Baumgarten, videnskabelig assistent, Institut for Idræt og Ernæring, KU

  Alle kan danse og dansen har ingen alder. Dans og musik kan åbne krop og sind. Øjne kan glimte og smil og berøring kan skabe kontakt og fællesskab. Her er det kroppens sprog, der taler. Og kroppen kan også huske det, som mennesker med demens har glemt. Erindringsdans® er et koncept målrettet mennesker med demens, som Alzheimerforeningen har etableret i over 60% af kommunerne. I Erindringsdans® benyttes minder fra tidligere danseoplevelser sammen med systematisk musikvalg. Målet med aktiviteten er ikke at lære at danse men at få gode oplevelser sammen med ens nære. Dansen skaber genkendelige og gode minder fra barne– og ungdomsårenes dansetraditioner. Ligesom dansen skaber glæde, socialt fællesskab og øger trivsel for mennesker med demens.

 • 16.00-16.15: Handlingsorienteret opsamling og afrunding af mødet. v. Anne Mi Svarrer

Tilmelding

Tilmelding skal ske senest d. 14. juni 2021.

Deltagelse i Center for Holdspil og Sundheds netværksmøder kræver, at man er medlem af centrets netværk. Det er gratis både at tilmelde sig og være medlem, og som medlem får du løbende invitationer til kommende møder og arrangementer. Bliv medlem her.

Vil du deltage online på dette møde, er det ikke nødvendigt med tilmelding. Du kan følge mødet via dette link (Zoom).