"Brobygning mellem kommunale sundhedsforløb og civilsamfundet" (ONLINE)

Udendørs håndbold firma voksne

Fælles netværksmøde med fokus på sundhed. Arrangeret sammen med "Bevæg dig for livet". Mødet vil foregå online. 

09.00 - 09.10: Velkommen i Sundhedsnetværket v/Laila Ottesen, lektor, vicecenterleder, Center for Holdspil og Sundhed, Københavns Universitet, & Morten Grubbe, Den kommunale enhed, Bevæg dig for livet.

Introduktion til netværket, partnerskabet samt rammesætning for dagen.


09.10 – 09.40: Helle Hygum Espersen, Chefanalytiker, VIVE, Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd

Helle Hygum Espersen arbejder med civilsamfund, samskabelse, partnerskaber, socialt entreprenørskab, social innovation, borgerinddragelse og frivillighed. Herunder nye måder at interagere med borgere på i det offentlige og samarbejdet mellem det offentlige og civilsamfundet. Helle giver med sit oplæg tilhørerne en forståelse af, at der er forskellige måder at samskabe og samarbejde på, som med fordel kan bruges i forskellige sammenhænge, afhængigt af hvad formålet er. Forskellige former for samskabelse eller samarbejde kan med andre ord skabe forskellige resultater. På baggrund af oplægget bliver I i stand til at sætte jeres egne måder at samarbejde / samskabe på ind i en teoretisk ramme, som muliggør et mere nuanceret blik på, om det I gør er optimalt, ift. det I gerne vil opnå.


09.40-10.00: Dialog mellem mødedeltagerne i opdelte grupperum


10.00-10.10: Kort pause


10.10 – 10.40: Bjarne Ibsen, Professor, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet

Bjarne Ibsen har i flere år undersøgt samspillet mellem kommuner og civilsamfundet. Med udgangspunkt i hans nye bog ”Den frivillige kommune” introducerer Bjarne til samarbejdet mellem kommunale institutioner og foreninger på sundhedsområdet, og hvordan sundhedsprofessionelles oplevelse af at samarbejde med frivillige idrætsforeninger er præget af andre kulturelle og institutionelle logikker end på eksempelvis skole- og ældreområdet. Denne forskel er begrænset af andre styringstilgange og normer i sundhedssektoren samt en anden forståelse af faglighed, hvilket Bjarne vil uddybe og stille spørgsmålstegn ved. Efter oplægget vil I kunne udfordre jeres egen forståelse for idrætsforeningernes virke og de frivilliges faglighed, og få en ny opfattelse af hvordan de kan skabe merværdi i jeres kommune.


10.40-11.00: Dialog mellem mødedeltagerne i opdelte grupperum


11.00-11.10: Kort pause

11.10 – 11.40: Signe Engdal Larsen, Implementeringskonsulent & Henriette Folkmann Hansen, projektleder og konsulent, Center for Holdspil og Sundhed, Københavns Universitet

Center for Holdspil og Sundhed, KU og Københavns Kommune, Center for Sundhed og Forebyggelse, har i samarbejde tidligere i år igangsat en undersøgelse af kommunal brobygning til frivillige idrætsforeninger og andre idrætsfællesskaber. Oplægget tager udgangspunkt i undersøgelsens anbefalinger, og vil give indsigt i, hvordan man på bedste vis kan starte et samarbejde op med foreningslivet, og hvilke elementer, der skal tages højde for når der skal sikres succes med implementering og forankring af
brobygningen.


11.40-12.00: Dialog mellem mødedeltagerne i opdelte grupperum


12.00 – 12.30: Opsamling og afrunding