Netværksmøde: Inkluderende holdspil for mennesker med livsstilssygdomme

Center for Holdspil og Sundhed afholder sit næste tværvidenskabelige netværksmøde tirsdag d. 25. august 2020 under overskriften "Inkluderende holdspil for mennesker med livsstilssygdomme”.

Floorballspillere

Fra sundhedscenter til foreningsliv – udfordringer og løsninger

Nogle sundhedscentre er begyndt at tage holdspil og andre holdaktiviteter til sig. Det giver en større genkendelighed ift. flere af de aktiviteter, der foregår i idrætsforeningslivet. Men er det nok ift. at skabe gode overgange? Og hvordan får vi de sundhedscentre med, som ikke er gået i gang endnu?

Sundheds- og idrætsfaglige medarbejdere ved godt, hvordan gode overgange skabes i teorien, men hvordan sikres rammerne for, at det kan lade sig gøre i praksis? Og hvem skal gøre hvad, for at det lykkes i virkeligheden?

Succesfuld implementering af holdaktiviteter, der går på tværs af den kommunale og frivillige sektor er hjulpet godt på vej med nogle vigtige indledende overvejelser om implementering. Center for Holdspil og Sundhed har udarbejdet en evalueringsrapport, der giver en række anbefalinger til implementering af holdspil. Rapporten kan findes her på centrets hjemmeside, og anbefalingerne bliver fremlagt til netværksmødet.

Derudover vil netværkets gode erfaringer med implementering af holdspilsaktiviteter blive sat i spil i løbet af eftermiddagen – både i forbindelse med oplæg, men også afslutningsvist i handlingsorienterede gruppediskussioner.

Til netværksmødet kan man glæde sig til:

  • Faglige oplæg ved lektor og vicecenterleder Laila Ottesen, cand.scient. Line Kremmer Pedersen, rådgiver og cand.scient. Jonas Tybirk, og ph.d.-studerende Thomas Skytte
  • Networking med netværksmedlemmer og forskere fra Institut for Idræt og Ernæring
  • Udveksling af viden og debat, herunder gruppediskussioner af følgende spørgsmål:
    • Hvad er barrierene for at udbrede holdspil i endnu højere grad på sundhedscentre, og hvordan kan dette gøres? 
    • Hvad er barrierene for brobygning, og hvordan kan vi blive endnu bedre til at bygge bro mellem sundhedscentre og foreningsliv?

Programmet kan ses her.

Praktiske oplysninger

Tilmelding er nødvendig senest d. 17. august. Link til online tilmelding sendes direkte til netværksmedlemmerne.

Hvis du ikke allerede er medlem af Center for Holdspil og Sundheds netværk, så udfyld først denne formular til optagelse i netværket. Få dernæst tilsendt en invitation til mødet ved at sende en mail til: mbendtsen@nexs.ku.dk.

Vi glæder os til at se netværket til endnu et inspirerende møde.

Vi må fortsat tage forbehold for evt. at måtte udskyde netværksmødet afhængig af, hvordan corona-situationen ser ud til august.