VIDEO: Kort reportage fra workshop 2 ved seminar om ’Børn, unge og fysisk aktivitet’ i Idrættens Hus den 3. Maj 2016. Deltagerne arbejder med ideer til at omsætte forskning til praksis i idrætsforeninger. Ordstyrere er idrætskonsulenter ved Danmarks Idrætsforbund Helle Carlsen og Jon Mortola Hansen.

Se også video fra workshop 1 om skoler og ungdomsuddannelser.