Fodbold styrker hjertes sundhed og mindsker risikoen for livsstilssygdomme

Professor Jens Bangsbo forklarer de sundhedsfremmende fysiologiske effekter fodbold har. Han italesætter endvidere et behov for at samarbejde med kommunale institutioner for at nå de fysisk inaktive, som virkelig har brug for en livsstilsændring med en mere fysisk aktiv hverdag.