Dansk Boldspil-Union fortæller om motionskonceptet Fodbold Fitness i denne tegnede fortælling på 3 minutter. I filmen forklares det hvordan de danske kommuner, der ønsker at forbedre sundheden for kommunens borgere, kan samarbejde med DBU om at oprette Fodbold Fitness tilbud baseret på forskningen fra Center for Holdspil og Sundhed.