25. maj 2022

Unge skal trives i deres idræt – Center for Holdspil og Sundhed lancerer nyt kursus målrettet foreningslivet

TRIVSEL

Nyt tilbud skal forbedre trivslen blandt foreningers unge medlemmer og dermed hjælpe med at bekæmpe frafald. Kurset med titlen ’Det trivselsfremmende idrætsmiljø for unge’ er udviklet af Center for Holdspil og Sundhed ved Københavns Universitet.

Mange idrætsforeninger oplever et frafald blandt unge medlemmer allerede fra de tidlige teenageår og tendensen forstærkes typisk yderligere i de senere teenageår. Den traditionelle forklaring går på, at de unge i den periode oplever et større arbejdspres i forbindelse med uddannelse og samtidig begynder at orientere sig mere mod fester og kærester.

Undersøgelser viser dog, at holdmiljø og træneradfærd har stor betydning for unges trivsel, motivation og fortsættelse i idræt. Derfor er der heldigvis nogle ting, man som klub selv kan gøre for at forebygge frafaldet af unge medlemmer, og det er det, Center for Holdspil og Sundheds nye kursustilbud kan hjælpe med således, at:

  • Flere spillere får lyst til at fortsætte på holdet (og i klubben)
  • Træneren oplever en større glæde ved det at være træner

Se lektor Glen Nielsen give en introduktion til oplægget ’Det trivselsfremmende idrætsmiljø for unge’ i videoen herunder:

 

Kursusforløbet

Forløbet kan indeholde både oplæg, workshops og udvikling, men skræddersyes til den enkelte forenings aktuelle behov. Oplægget ’Det trivselsfremmende idrætsmiljø for unge’ er grundstenen i kurset. Herfra er det muligt at vælge til og fra blandt de øvrige moduler.

Fx kan man efterfølgende vælge et spor målrettet foreningens trænere, som kan indeholde to moduler. Men man kan også vælge enkelte moduler på tværs af de forskellige spor, hvis det er det, man som forening ser et behov for.

kursus

For at få uddybet, hvad indholdet og formålet er med de enkelte moduler, kan man kontakte udviklings- og implementeringskonsulent Signe Holmenlund.

Undervisere på kurset

Lektor Glen Nielsen
Center for Holdspil og Sundhed, KU
Forsker bl.a. i trivselsfremmende idrætsmiljøer  

Lektor Jesper Lundbye-Jensen
Center for Holdspil og Sundhed, KU
Forsker bl.a. i optimerede læringsformer

Hans Vixø
Agendhuset
Coach og klubrådgiver i nogle af landets største fodboldklubber

Signe Holmenlund
Udviklings- og implementeringskonsulent
Center for Holdspil og Sundhed, KU

Kim Skovholm
Udviklings- og implementeringskonsulent
Center for Holdspil og Sundhed, KU

Charlotte Geer Grumsen
Udviklings- og implementeringskonsulent
Center for Holdspil og Sundhed, KU

Tilmelding

Er man interesseret i kurset, kan man kontakte udviklings- og implementeringskonsulent Signe Holmenlund.

Prisen for kurset aftales individuelt ud fra det særligt tilrettelagte forløb for den enkelte forening. Der betales ikke pr. deltager, men afregnes en pris ud fra de afholdte moduler.